domingo, 12 de mayo de 2013

Oficis tradicionals: els farers


Continuant amb els oficis tradicionals en perill d’extinció, avui us parlaré d’un dels oficis que es pot considerar pràcticament desaparegut, ja que en l’actualitat el seu ofici ha passat a ser una tasca que es fa de forma automàtica. Es tracta del ofici de farer.
Els homes podien navegar perdent de vista la costa que els servia d’orientació quan varen comptar amb altres referències com les fogueres enceses als promontoris i als llocs elevats del litoral així com les grans fogueres amb que solien rematar-se les columnes i les torres votives construïdes a l’antiguitat.
Aquest tipus de senyals es van substituir pels fars, dels que hi ha nombroses referències al passat.
Els fars actuals es defineixen com torres altes situades a les costes, illes, esculls o vaixells fondejats, amb llum a la seva part superior, encesa tota la nit que serveix als navegants per orientar-se. Avui en dia, són el resultat d’una lenta però ininterrompuda evolució durant segles, però segueixen conservant algunes de les característiques de les primitives construccions, així com gran part del seu simbolisme.
Els encarregats del seu funcionament i manteniment són els farers o torrers, que constitueix una professió plena de riscos en el passat i que s’exercia en molts casos en llocs allunyats dels nuclis urbans i inclús en la més absoluta soledat. A aquests treballadors, els ha acompanyat tradicionalment el mite i la llegenda, i han estat objecte d’una gran curiositat i interès al desenvolupar una activitat tan singular.
Els fars durant segles complien el seu objectiu, amb l’expressió del foc encès amb fusta o carbó vegetal, més tard, amb materials sebacis, que cremava a llars a cel obert i que deixaven anar poca llum sobretot quan la fumera augmentava en densitat degut a l’humitat del combustible. De dia aquesta espècie de núvol servia d’orientació als navegants, però de nit era necessària la conservació de la flama, i això constituïa un gran problema. Però a partir del segle XVIII-XIX quan s’acceleren les innovacions tecnològiques (sobretot, important, per l’augment del calat i tonatge dels vaixells amb els conseqüents perills per a la navegació costera) fins a arribar als complexos sistemes actuals.
A tots aquests canvis s’han hagut d’adaptar els farers o torrers. Per a ser torrer, s’havia de tenir unes condicions d’edat i de salut òptimes, però a més, saber també d’altres oficis, així com saber també dels senyals marítims i en determinades condicions.
A la formació dels farers tradicionalment se li ha atorgat una gran importància a la capacitat manual per així exigir-ho la seva feina, que havia de fer en moltes ocasions aïllat, sent necessari resoldre per sí mateix els nombrosos problemes que es presentaven en el desenvolupament de la seva professió. Però en opinió dels vells torrers, només s’arribava a dominar l’ofici amb una dilatada experiència. A més eren necessàries unes determinades condicions personals que permetessin adaptar-se a les circumstàncies en que havien de fer la seva feina. Moltes vegades, al principi, els torrers eren destinats de forma forçosa a un far aïllat, és a dir situat en illots deshabitats o als que no es pot arribar en temps normal amb embarcació tripulada per un sol home i els emplaçats en punts distants més de quinze quilòmetres de poblacions amb església, escola i metge, on havien de prestar els seus serveis un mínim de temps, per demostrar la seva adaptació a les condicions dures que s’estimaven al seu ofici, i de les obligacions d’aquest, que estaven emplaçades a evitar els grans naufragis.
Entre les obligacions principals, destaquen les de prestar el servei dels senyals marítims, qualsevol que fos la seva classe; encendre els llums; vigilar l’enllumenat durant la nit; cuidar de la neteja dels aparells òptics i acústics de les màquines de totes classes i de tots els efectes del servei, així com del mobiliari, edificis, explanades, hortes i demés accessoris; recollir les dades meteorològiques i portar els registres, inventaris, informes,... Una de les tasques més singulars era la de tenir els coneixements necessaris per fabricar masilla per reparar les juntes dels vidres de la llanterna, soldar amb estany i amb soldadura forta per poder reparar immediatament les esquerdes que es poguessin produir i els elements d’electricitat necessaris per fer-lo funcionar.
La vida i el treball dels farers ha estat tradicionalment rodejada d’un cert misteri, sent molt abundoses a la literatura escrita i oral les llegendes i les històries, que els atribueixen fets i circumstàncies molt singulars. També la seva soledat, el seu aïllament dóna molt d’èpic al seu ofici. El seu aïllament es va anar relaxant amb les noves tecnologies, tals com les ràdios, que eren la seva principal connexió amb l’exterior. L’aprovisionament dels productes més necessaris, sobretot aliments, els obligava a periòdics desplaçaments. En alguns casos, els fars disposaven de forn per fer pa, horts on conrear els seus propis productes, així com d’animals de cria per tenir productes làctics, càrnics i ous d’aviram.
Els problemes més seriosos es plantejaven en cas de malaltia, que havien de solucionar amb l’experiència. També els farers havien d’ensenyar als seus fills les primeres lletres i els números. Podien conviure en un far dos o tres famílies, entre les quals havia de mantenir-se a vegades difícils relacions. No tothom era capaç de suportar aquesta forma de vida que exigia capacitat per l’aïllament, i a més, sovint, era un treball molt mal remunerat.
Actualment, els farers d’antiga estampa ja no existeixen. La majoria són tècnics de manteniment de les instal·lacions , doncs la pràctica totalitat dels fars són automàtics, amb el qual no necessiten una persona fixa que s’estigui pendent de les instal·lacions  com abans. Ara solen tenir una alta qualificació professional. És per això que és un ofici en perill d’extinció. Hi ha torrers, però ja no exigeix estar constantment al far per controlar-lo.
Per a il·lustrar-vos sobre el tema us remeto a un vídeo del programa El escarabajo verde, de Televisión Española, on es parla dels fars i dels farers. El link és:

No hay comentarios:

Publicar un comentario